Καμμία ράτσα δεν είναι “καθαρόαιμη” και κανένας σκύλος δεν είναι “ημίαιμος”. Κάποιοι σκύλοι ανταποκρίνονται σε ορισμένο φαινότυπο ράτσας και κάποιοι όχι.

Οι αυτόχθονες πληθυσμοί σκύλων έχουν προκύψει από την φυσική επιλογή, την προσαρμογή στις τοπικές συνθήκες, τα θηράματα, το έδαφος, το κλίμα και την αγροκτηνοτροφική / κυνηγετική κουλτούρα της περιοχής.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ “καθαρόαιμης” ράτσας και αυτόχθονος πληθυσμού;
Συνήθως, οι περισσότερες σύγχρονες αναγνωρισμένες ράτσες εκτρέφονται μέσα σε περιορισμένη (κλειστή) γενετική βάση και ζευγαρώνονται μόνον με άλλους σκύλους της ίδιας ράτσας που έχουν και αυτοί καταγραμμένο γενεαλόγιο (πετιγκρί). Οι αυτόχθονοι πληθυσμοί σκύλων έχουν προκύψει από την φυσική επιλογή, την προσαρμογή στις τοπικές συνθήκες, τα θηράματα, το έδαφος, το κλίμα και την αγροκτηνοτροφική / κυνηγετική κουλτούρα της περιοχής. Οι ράτσες που αναπαράγονται σε κλειστή γενετική βάση είναι πιο ομοιογενείς και ομοιόμορφες, τα αυτόχθονα είδη εμφανίζουν περισσότερη ποικιλλομορφία στο φαινότυπο και παραλλακτικότητα στον γονότυπό τους.