Ελληνικοί Ποιμενικοί Συνοδείας

Υπάρχουν αρκετοί ιδιαίτεροι φαινότυποι σε διάφορες περιοχές, οι οποίοι δεν έχουν μελετηθεί σχεδόν καθόλου.

Πρωτόγονοι ποιμενικοί συνοδείας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ένας διαφοροποιημένος ορθόωτος πληθυσμός πρωτόγονου τύπου, ο οποίος διαφέρει πολύ από τα δυτικά τύπου κόλλι σκυλιά καθοδήγησης ποιμνίων και είναι στιβαρός, μεσόμορφος, με σωματοδομή καλοζυγιασμένη μεταξύ αντοχής και ταχύτητας.