Κυρήτσι (Κυρήκι) Ρόδου

Ιδιαίτερος τύπος ποιμενικού σκυλου, μεσαίου μεγέθους, λυκοειδής, με μάλλον ελαφριά μεσόμορφη και σχετικά πρωτόγονη σωματοδομή, ημιόρθια αυτιά και πιθανή επίδραση από το Ροδίτικο λαγωνικό.