Ενισχύστε οικονομικά

Ενισχύστε οικονομικά την Ο.Μ.Μ.Α με όποιο ποσό θέλετε να διαθέσετε για τον σκοπό αυτό,

είτε μόνιμα (μέσω μηνιαίας καταβολής από λογαριασμό τράπεζας ή πάγια εντολή)

είτε με περιστασιακές δωρεές σε λογαριασμό της Εθνικής Τραπέζης.

 

Σύντομα θα είναι διαθέσμοι και άλλοι τρόποι καταβολής