Η Ομάδα Μελέτης και Μέριμνας για την Αλωπεκίδα και άλλες αυτόχθονες ελληνικές φυλές ιδρύθηκε για να υπηρετήσει την επιβίωση και την προστασία των γενετικών πόρων όλων των γηγενών οικότυπων σκύλων της Ελλάδας.
Η ΟΜΜΑ ΑΜΚΕ είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με επιμορφωτικό, πολιτιστικό, φιλοζωικό και κυνοφιλικό σκοπό.
Αριθμός Πρωτοδικείου Αθηνών 310/489731ΑΜ. Ημερομηνία έγκρισης 26/10/2021.
Ιστορία

Η παρέα που εξελίχτηκε στην Ο.Μ.Μ.Α ξεκίνησε το 2013 σαν Ομάδα στο με ιδρυτικά μέλη τον Δρ. Σπύρο Χλειουνάκη (επικεφαλής της πανεπιστημιακής ομάδας, αποτελούμενης από κτηνιάτρους του ΑΠΘ και του ΔΠΘ, που διεξήγαγε την μελέτη και την πιστοποίηση του πληθυσμού των Αλωπεκίδων μεταξύ 2005 και 2013) και τη Μαρία Γκινάλα που έγραψε την περιγραφή του τύπου των Αλωπεκίδων. Δεδομένου ότι τα προβλήματα επιβίωσης που αντιμετωπίζουν όλες οι αυτόχθονες φυλές σκύλων στην Ελλάδα είναι κοινά, ενώ δεν υπήρχε ειδικός φορέας για την μελέτη και την προστασία τους, το 2021 ιδρύσαμε την Αστική Εταιρεία με το σκοπό να μεριμνήσει για την διατήρησή τους.

Ποιοι είμαστε

Διαχειριστής:  Απόστολος-Χριστόπουλος

Συνδιαχειριστής:  Άκης Βλάχος 

Ιδρυτικοί Εταίροι:  

Επιστημονική Επιτροπή

Νομικοί Σύμβουλοι:     

 • CODEX Law Firm
 • Δημήτριος Γ. Τσαγκαλίδης & Συνεργάτες – Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

Συνεργαζόμενοι Φορείς: 

(τα ονόματα αναγράφονται με αλφαβητική σειρά)

 

 

Επίτιμα Μέλη:          

 • Αργυρώ Βαλσάμη
 • Θωμάς Γεωργούλας
 • Γιώργος Ζιάγκας
 • π. Ηλίας Λαουλάκος
 • Βασίλης Λέκκας
 • Νίκος Παπαδήμας
 • Philippe Touret 
 • Δρ. Σπύρος Χλειουνάκης

Εθελοντές:

Υπεύθυνη Προβολής στα κοινωνικά μέσα
Σμαράγδη Μαστορακάκη Τυροβολά

Εντοπιστές-Ανάδοχοι- Συνεργάτες: 

 • Φιλήμων Αντωνίου
 • Τάκης Δαμάσχης
 • Νικόλας Δεμερίδης
 • Μαριάνθη Καλαϊτζή
 • Μίτση Καλαϊτζιδάκη
 • Γιώργος Κρύος
 • Νίκος Λαδιάς
 • Γιώργος Λούκας
 • Παναγιώτης Μελισσινός
 • Άννα-Μαρία Μεριβάνη
 • Τάσος Μουστακίδης
 • Κλεάνθης Μπόζης
 • Βασιλική Πασχάλη
 • Ευτύχης Πεντάρης 
 • Μαγδαληνή Πούγγουρα
 • Δημήτρης Ρόδης
 • Δημήτρης Σκουρλής
 • Πέτρος Σουμουλίδης 
 • Γιώργος Τσιχουρίδης
 
Αρχές, Στόχοι και Πραγμάτωση
Ο Δεκάλογος της Ο.Μ.Μ.Α

Η Ομάδα Μελέτης και Μέριμνας για την Αλωπεκίδα και άλλες αυτόχθονες ελληνικές φυλές (Ο.Μ.Μ.Α), Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, είναι ειδικός φορέας για την διάσωση, προστασία & διαιώνιση των αυτόχθονων ελληνικών τύπων σκύλου (γηγενείς φυλές και ποικιλίες).

1.  Η Ο.Μ.Μ.Α συνεργαζεται με το  “Δίκτυο Διατήρησης Αυτόχθονων Αγροτικών Ζώων – ΑΜΑΛΘΕΙΑ“, που ενεργεί ως εκπρόσωπος στην Ελλάδα του Διεθνούς Δικτύου για την Προστασία Αυτοχθόνων Ζώων “SAVE Foundation” με αντικείμενο την προστασία της βιοποικιλότητας και του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της μελέτης, καταγραφής, προστασίας, διάσωσης και διατήρησης γηγενών ειδών. Αυτό περιλαμβάνει:

  – Η Ο.Μ.Μ.Α τηρεί το μητρώο των ατόμων που ανταποκρίνονται σε αυτόχθονες πληθυσμούς σκύλων, το οποία εντοπίζονται από την Εταιρεία, την “Αμάλθεια” και άλλους συνεργαζόμενους φορείς, καθώς και των απογόνων και γενεαλογίων αυτών.

  – Η Ο.Μ.Μ.Α συνεργάζεται και ανταλλάσσει πληροφορίες για τα ζώα που εντοπίζουν τα μέλη της με τους εθελοντές της έρευνας πεδίου που διενεργεί η “Αμάλθεια” και άλλους ερευνητές, μελετητές και φορείς.

2. Η Ο.Μ.Μ.Α αποτελείται από εταίρους, εθελοντές και επίτιμα μέλη που θα επιμορφώνονται συνεχώς με την βοήθεια, τις εισηγήσεις και τις συμβουλές του επιστημονικού συμβουλίου της, το οποίο θα αποτελείται από τουλάχιστον ένα Βιολόγο – γενετιστή ειδικευμένο στην γενετική πληθυσμών, ένα κτηνίατρο και άλλους συνεργάτες συναφών πεδίων. Η αναπαραγωγή θα πραγματοποιείται βάσει κατευθυντήριων οδηγιών και προγράμματα που θα συγκροτούνται σε συνεργασία με αυτή την επιτροπή, μέσα από την κυνολογική ειδίκευση και παρατήρηση και την επιστημονική έρευνα των μελών και συνεργατών της, τα δεδομένα της βιολογίας και της γενετικής επιστήμης γενικότερα αλλά και ειδικότερα όσον αφορά την διαχείριση βιώσιμων και υγιών πληθυσμών ζώων και την μελέτη των ελληνικών τύπων και ποικιλλιών σκύλων.

3. Στόχοι της Ο.Μ.Μ.Α είναι:

– η διατήρηση, διαιώνιση, προστασία και ανάπτυξη των αυτόχθονων τύπων σκύλου, μέσω ενός συντονισμένου προγράμματος διάσωσης, υιοθεσιών και αναπαραγωγής, το οποίο αποσκοπεί στη συστηματική θεμελίωση και συνεχή διεύρυνση μιας βιολογικά, γενετικά, φυσιολογικά, ηθολογικά και ψυχολογικά υγιούς και ευρείας αναπαραγωγικής βάσης για την ανάπτυξη και την προστασία των γενετικών πόρων του πληθυσμού των.

– η συμπερίληψη των τύπων στα προστατευόμενα είδη απο την πολιτεία σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και τις επιδιώξεις διατήρησης και προστασίας των αυτόχθονων τύπων ζώων της Ελλάδας και της Ευρώπης, μέσω της συνεργασίας με την Αμάλθεια, την SAVE και κάθε άλλο σχετικό οργανισμό

– η μελέτη, παροχή βοήθειας και τεχνογνωσίας σε ενδιαφερόμενους γύρω από άλλους γηγενείς τύπους σκύλων

-η πιθανή συμπερίληψη στο δίκτυο της, Ομίλου Φυλής που θα αιτηθεί την ένταξη καθενός ιδιότυπου πληθυσμού στον Κυνολογικό Όμιλο Ελλάδας (ΚΟΕ) και την Διεθνή Κυνολογική Ομοσπονδία (ΔΚΟ) εάν και όταν:

A) ο πληθυσμός θα έχει διαφύγει τον κίνδυνο της εξάλειψης,

B) θα έχει φτάσει σε αποδεκτά επίπεδα για την επιβίωσή του σε βάθος χρόνου και θα πληροί το πλαίσιο των απαιτήσεων εθνικής αναγνώρισης

Γ) και θα έχει εξασφαλίσει το εύρος και βάθος γενετικής δεξαμενής που θα του επιτρέπει να ικανοποιήσει τα πληθυσμιακά κριτήρια διεθνούς αναγνώρισης ως ιδιαίτερος σταθεροποιημένος φαινότυπος (οκτώ γενεαλογικές γραμμές / οικογένειες αποτελούμενες από τουλάχιστον δύο αρσενικά και έξι θηλυκά άτομα του τύπου τα οποία δεν είναι συγγενικά σε βάθος τριών γενεών, μελέτη γονιδιώματος που να πιστοποιεί ότι αποτελεί φυλή κλπ) μέσα στα χρονικά όρια της δεκαετίας που απαιτεί η Διεθνής Κυνολογική Ομοσπονδία (ΔΚΟ) μεταξύ εθνικής και διεθνούς αναγνώρισης.

Βασικές προϋποθέσεις για τα παραπάνω αποτελούν η γενετική ταυτοποίηση, η συγκριτική και φυλογενετική μελέτη του γονιδιώματος, η διερεύνηση της συγγένειάς κάθε ιδιαίτερου πληθυσμού με άλλες φυλές και αυτόχθονες ποικιλλίες της Ελλάδας και γενικότερα, ο υπολογισμός των συντελεστών ενδογαμίας των πληθυσμών, η εξακρίβωση της κλαδογενετικής εξέλιξής τους και ει δυνατόν η χρονολόγηση της καταγωγής των, όταν θα έχει καταγραφεί ικανός αριθμός ατόμων σύμφωνα με τις οδηγίες των εργαστηρίων και επιστημόνων που διενεργούν σχετικές αναλύσεις

4. Οι παραπάνω στόχοι απαιτούν την συνεργασία της Ο.Μ.Μ.Α με Δήμους, φιλοζωικές ομάδες, συλλόγους, εκτροφείς και ιδιώτες για την άμεση υιοθέτηση από μέλη της τέτοιων σκύλων, με δεσμευτικό συμβόλαιο που θα καθορίζει τις σύννομες προβλέψεις και απαιτήσεις για την διαβίωση, ευζωία, μακροζωία και την υπό την εποπτεία της Ο.Μ.Μ.Α αναπαραγωγική διαχείριση του ζώου από τους επιλεγμένους αναδόχους & κηδεμόνες, οι οποίοι θα έχουν εγκριθεί κατόπιν προσωπικής συνέντευξης ή γραπτού ερωτηματολογίου, θα διαθέτουν συστάσεις, και θα έχουν επιμορφωθεί ειδικά για τους σκοπούς αυτούς, μεταξύ των μελών της. Για το λόγο αυτό η Ο.Μ.Μ.Α λειτουργεί και ως διασωστικό δίκτυο εθελοντών υπό την καθοδήγηση ειδικών εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την πιστοποίηση του τύπου και την μορφολογική αρτιότητα των ζώων, τα εγκρίνουν για καταγραφή στα μητρώα και συνιστούν κατάλογο καταλλήλων – προτεινομένων συζεύξεων μεταξύ τους, κατά σειρά αμοιβαίας καταλληλότητας, με άτομα του αντίθετου φύλου, τα οποία τηρούν τις προϋποθέσεις για την διατήρηση και αμοιβαία βελτίωση των σωματικών και ψυχολογικών χαρακτηριστικών, βιολογικών προσόντων και ικανοτήτων, ενστίκτων, συμπεριφοράς, μακροβιότητας και γενετικής υγείας των σκύλων αυτών και των απογόνων τους. Οι προς αναπαραγωγή σκύλοι θα συνοδεύονται από κτηνιατρικό πιστοποιητικό το οποίο να βεβαιώνει ότι είναι εντός των ορίων ηλικίας που ορίζει ο νόμος, απολύτως υγιείς, ικανοί για αναπαραγωγή και δεν πάσχουν από νοσήματα μεταδιδόμενα με την σεξουαλική πράξη.

5. Τα κουτάβια που θα προκύπτουν από τις συζεύξεις αυτές θα παραχωρούνται δωρεάν σε εγκεκριμένα μέλη (αναδόχους και εθελοντές) της Ο.Μ.Μ.Α., θα παρακολουθείται η εξέλιξή τους και θα αξιολογούνται σε ηλικία μεταξύ 12 και 16 μηνών όσον αφορά την τυπικότητα των ιδίων αλλά και την αποδοτικότητα των γεννητόρων τους σε μεταβίβαση επιθυμητών χαρακτηριστικών φαινοτύπου, ικανοτήτων και συμπεριφοράς. Η Ο.Μ.Μ.Α απαγορεύει την στείρωση χωρίς θεραπευτικό λόγο, υγιών σκύλων που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένους γηγενείς και ιθαγενείς ελληνικούς τύπους σκύλων, καθώς και την με σκοπό το κέρδος αγοραπωλησία τέτοιων σκύλων στα μέλη της, μεταξύ τους και προς τρίτους οι οποίοι δεν είναι μέλη και δεν συμφωνούν με τους σκοπούς της Ο.Μ.Μ.Α για την διαιώνιση των πληθυσμών αυτών. Αντίθετα, συστήνει την εθελουσία αποζημίωση εξόδων των παραχωρούντων σκύλους, μελών της ή τρίτων, για τα το αντίτιμο εξόδων αποπαρασίτωσης, εμβολιασμών, κτηνιατρικής εξέτασης και σήμανσης καθώς και εισφορές – δωρεές για την υποστήριξη του έργου συνεργαζομένων φιλοζωικών σωματείων που μεριμνούν για άτομα γηγενών φυλών σκύλου. Οι κηδεμόνες των επιβητόρων δικαιούνται ένα κουτάβι, αν το επιθυμούν, από την τοκετομάδα, εκτός αν έχει γεννηθεί ή επιζήσει μόνον ένα. Τα κουτάβια θα παραμένουν με την μητέρα τους για το χρονικό διάστημα που ορίζει η ελληνική νομοθεσία. Για την προαγωγή της υπεύθυνης κηδεμονίας σκύλων η Ο.Μ.Μ.Α θα εφαρμόζει το πρόγραμμα “Σκύλος-Καλός Πολίτης” και την πραγματοποίηση σχετικών σεμιναρίων και εξετάσεων. Για το καλύτερο ταίριασμα υποψηφίων κηδεμόνων και κουταβιών η Ο.Μ.Μ.Α συστήνει την αξιολόγηση των κουταβιών με την Εξέταση Ικανοτήτων Κουταβιών σε ηλικία 49 ημερών, καθώς και την εξοικείωσή τους με τα αγροτικά ζώα του παραδοσιακού τους ρόλου (προστασία κοπαδιών παραγωγικών ζώων) σε κατάλληλη ηλικία (μεταξύ 4 και 6 εβδομάδων, και πάντως πριν την 12η εβδομάδα). Για την αξιολόγηση ενστίκτων και ψυχολογικών χαρακτηριστικών γεννητόρων και απογόνων η Ο.Μ.Μ.Α θα συνάψει συνεργασία με ειδικούς αναλυτές του σκανδιναβικού συστήματος εξέτασης έμφυτων τάσεων συμπεριφοράς ΜΗ* (mental evaluation) και θα φροντίσει για τη μετάκλησή τους με σκοπό τη μετεκπαίδευση ειδικών της ψυχολογίας και συμπεριφοράς σκύλων στην Ελλάδα στο σύστημα αυτό.

6. Για την πραγμάτωση των ανωτέρω, η Ο.Μ.Μ.Α συστήθηκε ως νομικό πρόσωπο, προκειμένου να επιδιώξει και πραγματοποιήσει την ανωτέρω γενετική πιστοποίηση των γηγενών σκύλων της χώρας ως αυθύπαρκτες φυλές, με γραπτή γνωμάτευση από ειδικό αρμόδιο εργαστήριο μελέτης γονιδιώματος, και σε περίπτωση θετικής πιστοποίησης σχετικά με την βιωσιμότητα των τύπων, να προβεί κατόπιν στις περαιτέρω ενέργειες για την διαιώνιση, την ανάπτυξη, την αναγνώριση, την προστασία και την συμπερίληψή τους στην ελληνική νομοθεσία καθώς και στην εγχώρια και διεθνή βιβλιογραφία.

7. Σε κάθε περίπτωση, η Ο.Μ.Μ.Α δεν επιθυμεί να αποκοπούν οι Ελληνικές γηγενείς φυλές από το φυσικό περιβάλλον που τις διαμόρφωσε, τα παραδοσιακά τους εργασιακά καθήκοντα ως “σκύλοι του χωριού”, της κτηνοτροφίας, του κυνηγίου και της υπαίθρου και από πρωτογενή άτομα χωρίς καταγραμμένους προγόνους, τα οποία ανταποκρίνονται στον τύπο και θα εντοπίζονται σε οποιαδήποτε περιοχή της χώρας, ή να αναπαραχθεί συστηματικά με μεθόδους κλειστής ενδογαμικής αναπαραγωγής, ή αποκλειστικά και μόνον μέσω συζεύξεων μεταξύ σκύλων που θα έχουν εκ των προτέρων γνωστό γενεαλόγιο. Η Ο.Μ.Μ.Α στοχεύει στον διαρκή εμπλουτισμό της γενετικής σύστασης των πληθυσμών με την συμπερίληψη φαινοτυπικά, βιολογικά και ψυχολογικά άρτιων, υγιών και μορφολογικά τυπικών σκύλων γνωστής ή άγνωστης γενεαλογίας, που θα προέρχονται από τον ελλαδικό χώρο αλλά και, αν αποδειχθεί αναγκαίο, άλλες περιοχές όπου έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχουν ομοειδή άτομα τα οποία θα πιστοποιηθεί και κριθεί κατόπιν εξέτασης της υγείας, του χαρακτήρα και του γονιδιώματός τους ότι είναι συμβατά και ωφέλιμα για την διεύρυνση του πληθυσμού των ελληνικών φυλών και ποικιλλιών σκύλων.

8. Εάν από την μελέτη του γονιδιώματος των ατόμων που θα καταστεί δυνατό να εντοπιστούν και να υιοθετηθούν μερίμνη της Ο.Μ.Μ.Α και της “Αμάλθειας” προκύψει ότι κάποιος πληθυσμός δεν αποτελεί αυθύπαρκτη ή αυτόχθονη – γηγενή ελληνική φυλή αλλά ποικιλλία, η Ο.Μ.Μ.Α υποχρεούται να μεριμνήσει για την σύναψη σχέσεων με τους διαχειριζόμενους (ομίλους, σωματεία και εκτροφείς) εκείνους τους κατάλληλους συγγενείς πληθυσμούς άλλων ομοειδών φυλών και γηγενών τύπων στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό, κατόπιν υποδείξεως και της επιστημονικής επιτροπής της ιδίας της Εταιρείας και της Δ.Κ.Ο., προκειμένου να αναπτυχθούν οι πληθυσμοί από κοινού με αυτές τις φυλές ή ποικιλλίες.

9. Η Ομάδα Εθελοντών ιδρύθηκε το έτος 2013 ως άτυπη ένωση ενδιαφερομένων για την μελέτη, προστασία, διάσωση, διατήρηση και διαιώνιση του αρχαιοελληνικού τύπου σκύλων που αναφέρεται στην βιβλιογραφία ως Αλωπεκίδες και συνεργάστηκε μερίμνη των ιδρυτών της, Μ. Γκινάλα και Σ. Χλειουνάκη, με το ερευνητικό πρόγραμμα της Ελληνικής Εταιρείας για την διάσωση, μελέτη και προστασία αυτόχθονων τύπων ζώων “Αμάλθεια”, μέσω του Γενικού Γραμματέως αυτής, κ. Βασίλη Λέκκα και με την ευγενική συνδρομή του διαπρεπούς μελετητή, ιστορικού – κυνολόγου Φιλίπ Τουρέτ.

10. Το παρόν συντάχθηκε τον Ιανουάριο του 2021 και θα ανανεούται – τροποποιείται συνεχώς υπό το φως νέων δεδομένων.

ΗΘΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ Ο.Μ.Μ.Α.
Γενικές Αρχές

Α. Το διασωστικό αναπαραγωγικό πρόγραμμα διατήρησης ελληνικών πληθυσμών σκύλων γάτας και προστασίας των γενετικών τους πόρων που διεξάγει η Ο.Μ.Μ.Α. ΑΜΚΕ δεν έχει ανταγωνιστικό, εμπορικό ή κερδοσκοπικό σκοπό.

Β. Το πρόγραμμα λειτουργεί πρωτίστως προς όφελος των ίδιων των ζώων, των υπευθύνων κηδεμόνων τους και της ελληνικής κοινωνίας, πάντοτε στα πλαίσια της οφειλόμενης από τον άνθρωπο προστασίας της έμβιας πολιτισμικής κληρονομιάς, του ζωικού πλούτου και της βιοποικιλότητας των ειδών, καθώς και σύμφωνα με τους κανόνες ευζωίας και το Σύνταγμα των Ελλήνων.

Γ. Οι συνεργαζόμενοι με το πρόγραμμα της Ο.Μ.Μ.Α. ανάδοχοι κηδεμόνες λειτουργούν έντιμα, ευσυνείδητα και πλήρως ενημερωμένα από τον φορέα, ως θεματοφύλακες που συνεργάζονται συλλογικά και σύμφωνα με αυτές τις ανθρωπιστικές και φιλοζωικές αρχές για τον ανωτέρω σκοπό.

Επί μέρους κανόνες
 1. Ο ανάδοχος κηδεμόνας ζώων του προγράμματος της Ο.Μ.Μ.Α. δεν μπορεί συγχρόνως να είναι έμπορος σκύλων, επαγγελματίας, “ερασιτέχνης” ή ιδιώτης ο οποίος αναπαράγει κατοικίδια με σκοπό το κέρδος, μαζικός εισαγωγέας (χονδρέμπορος) ή μεταπωλητής, ούτε να συνεργάζεται με αυτούς κατ’ ουδένα τρόπο για την μεταπώληση σκύλων ή γατών. Επομένως δεν μπορεί να διαθέτει ο ίδιος ζώα μέσω καταστημάτων ή μέσω πρακτόρων μεταπώλησης σε καταστήματα ή ηλεκτρονικές επιχειρήσεις πώλησης κατοικίδιων στο διαδίκτυο.

Η Ο.Μ.Μ.Α και οι ανάδοχοι αυτής δικαιούνται να ζητούν μόνον το χρηματικό αντίτιμο εξόδων καταβεβλημένων για κτηνιατρική φροντίδα (εμβόλια, αντιπαρασιτικά, εξετάσεις υγείας, ηλεκτρονική σήμανση, θεραπείες, λήψη γενετικού υλικού) και μεταφοράς των ζώων που μεταβιβάζουν, με την μετέπειτα κατάθεση των αντίστοιχων παραστατικών στο ΔΣ, ως απόδειξη αιτιολόγησης των εξόδων. Αυτό αποτελεί συνεισφορά υπέρ του διασωστικού έργου της Ο.Μ.Μ.Α., των επιμορφωτικών και φιλοζωικών σκοπών της.

Πέραν των άνω εξόδων οι σκύλοι διατίθενται δωρεάν σε κατάλληλους επιλεγμένους ενδιαφερόμενους και πάντοτε με το συμβόλαιο της Ο.Μ.Μ.Α. που περιλαμβάνει όλους τους όρους και τις προβλέψεις οι οποίοι εξασφαλίζουν τη σωστή φροντίδα των ζώων καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους και αποφεύγουν κάθε χρήση βίας ή ψυχοσωματικής κακοποίησης.

 1. Οι ανάδοχοι κηδεμόνες, συνεργάτες του προγράμματος της Ο.Μ.Μ.Α., εκτρέφουν μόνον σύμφωνα με το πρόγραμμα και με την εποπτεία της επιστημονικής επιτροπής, από προγραμματισμένες συζεύξεις που εξασφαλίζουν όλους τους παράγοντες οι οποίοι αφορούν την άρτια διαβίωση και φροντίδα των ζώων ατομικά, στα πλαίσια της ευζωίας και διασφαλίζουν την προστασία των γενετικών πόρων των πληθυσμών τους.

Το διασωστικό πρόγραμμα αναπαραγωγής της Ο.Μ.Μ.Α. αποσκοπεί στη διατήρηση των βιολογικών αρετών, ιδιοτήτων, ικανοτήτων και γενετικής υγείας των ζώων, καθώς και των ιδιαίτερων οικότυπων πληθυσμών τους, επιλέγοντας γεννήτορες τυπικούς σε φυσιολογική μορφολογία, λειτουργία και επιθυμητή συμπεριφορά, υγιείς και απαλλαγμένους από κοινά γενετικά και κληρονομικά προβλήματα, δυσμορφίες και παραμορφώσεις που βλάπτουν την ευζωία τους. Διενεργεί όλους τους απαραίτητους προγενετικούς ελέγχους και αποφεύγει τους συνδυασμούς ζώων με κοινά χαρακτηριστικά που θα είναι επιβλαβή για τα ίδια και τον πληθυσμό τους. Η βελτιωτική επιλογή του προγράμματος δεν αποκλείει γεννήτορες για επιπόλαιες επί μέρους ατομικές ατέλειες που μπορούν να διορθωθούν στους απογόνους με τους κατάλληλους συνδυασμούς γεννητόρων, αποσκοπώντας στη διατήρηση γενετικού πλούτου. Το πρόγραμμα επιδιώκει την αξιοποίηση όσων γίνεται περισσότερων ατόμων κάθε πληθυσμού στην αναπαραγωγή και η λειτουργία του είναι συλλογική. Ως εκ τούτου, δεν ενθαρρύνει τον ατομικιστικό ανταγωνισμό που καλλιεργούν οι εκθέσεις μορφολογίας, οι οποίες τείνουν να εστιάζουν στην αναπαραγωγή βραβευμένων ατόμων και δημοφιλών επιβητόρων και καλλιεργούν αντιπαλότητες μεταξύ κηδεμόνων. Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί τα εργαλεία της γενετικής επιστήμης και διαγνωστικές μεθόδους ενστίκτων και συμπεριφοράς, φροντίζοντας και για την κρυογενετική αποθήκευση σπέρματος από γεννήτορες αποδεδειγμένης αξίας για μελλοντική χρήση. Ελέγχει τα θηλυκά ζώα για γενετήσια νοσήματα και ακολουθεί μεθόδους που μιμούνται, όσο αυτό είναι δυνατόν, τη φυσική επιλογή, διατηρώντας τις τοπικές προσαρμογές και γενεαλογικές οικογένειες των πληθυσμών, εξασφαλίζοντας την διατήρηση του γενετικού σφρίγους και αποφεύγοντας απώλειες της γονιδιακής παραλλακτικότητας κάθε πληθυσμού, φροντίζοντας να αποτρέπεται η συρρίκνωση της γενετικής δεξαμενής και οι αρνητικές επιπτώσεις της ενδογαμίας. Περισσότερα για την μεθοδολογία και δεοντολογία του προγράμματος αναφέρονται διεξοδικά και στον Δεκάλογο της Ο.Μ.Μ.Α. που παρατίθεται στον ιστοχώρο της.

Είναι υποχρέωση των ανάδοχων συνεργατών του προγράμματος να τηρούν όλους τους κανόνες άριστης διαβίωσης, εκπαίδευσης, κοινωνικοποίησης, εξάσκησης και φροντίδας των ζώων τους, καθώς και τους κανόνες της υπεύθυνης συμπεριφοράς, ελέγχου και καθαριότητας σε δημόσιους χώρους.

 1. Οι ανάδοχοι συνεργάτες του προγράμματος είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν την Ο.Μ.Μ.Α. και τους αποδέκτες των απογόνων του προγράμματος για την υγεία, τις πιθανές αδυναμίες και την κληρονομικότητα, καθώς και τον χαρακτήρα των ζώων τους.
 1. Οι ανάδοχοι συνεργάτες του προγράμματος υποχρεούνται να δηλώνουν στην Ο.Μ.Μ.Α. τις τοκετομάδες ορθά και έγκαιρα, να ταυτοποιούν τα ζώα με ηλεκτρονική σήμανση, να παρέχουν μαζί με την Ο.Μ.Μ.Α. στους αποδέκτες των απογόνων αποδεικτικά εγγραφής των γεννητόρων στο πρόγραμμα, οδηγίες πάσης φύσεως για την ανατροφή, τη διατροφή και την υγεία τους, βιβλιάρια εμβολίων και αποδεικτικά αποπαρασιτώσεως, αντίγραφα αξιολογήσεων, ιατρικών εξετάσεων και γενεαλογικών εγγράφων γονέων και απογόνων και όλες τις πληροφορίες σχετικά με αυτούς. Υποχρεούνται ακόμη να δίνουν τη δυνατότητα στους ενδιαφερομένους να γνωρίσουν τους γεννήτορες και να παρέχουν προς αυτούς όλα τα πιστοποιητικά ελέγχων υγείας, μορφολογίας ή χαρακτήρα που τους ζητηθούν.
 1. Οι ανάδοχοι συνεργάτες του προγράμματος υποχρεούνται να τηρούν σχολαστικά αρχεία των ζώων τους, τα οποία να είναι διαθέσιμα προς την Ο.Μ.Μ.Α. ανά πάσα στιγμή. Τα γενεαλογικά έγγραφα και πιστοποιητικά, γραπτές αξιολογήσεις και εξετάσεις υγείας είναι αποδεικτικά και ενημερωτικά στοιχεία του προγράμματος, αντίγραφα των οποίων πρέπει να παρέχονται προς κάθε επιλεγμένο νέο ανάδοχο. Η ορθότητα των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από την Ο.Μ.Μ.Α. πιστοποιείται από την ίδια.
 1. Οι ανάδοχοι συνεργάτες του προγράμματος οφείλουν να είναι ειλικρινείς στην επικοινωνία τους με την Ο.Μ.Μ.Α. και το κοινό, να διαθέτουν τους απογόνους του προγράμματος σε άτομα κατάλληλα και επιλεγμένα σύμφωνα με την Ο.Μ.Μ.Α., να μη διαθέτουν απρόσωπα ζώα τους ως βραβεία σε διαγωνισμούς ή κληρώσεις και να μη χρησιμοποιούν τυχόν συλλογικές τους ιδιότητες για σκοπούς προβολής, όπως π.χ. συνεντεύξεις ή διαφημιστικές κάρτες (τύπου «συνεργάτης της Ο.Μ.Μ.Α.»). Στο τελευταίο, εξαιρούνται περιπτώσεις υποβολής βιογραφικών).
 1. Οι ανάδοχοι συνεργάτες του προγράμματος επίσης οφείλουν να αποκηρύσσουν και να απέχουν από την κακομεταχείριση ζώων, τις κυνομαχίες, τη χρήση σκύλων ως πειραματόζωα και οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με τη χρήση βίας κατά των ζώων.
 1. Οι ανάδοχοι συνεργάτες του προγράμματος υποχρεούνται να δέχονται από την Ο.Μ.Μ.Α. διαγνωστικούς γονιδιακούς ελέγχους δεσοξυριβοζονουκλεϊνικού οξέως (DNA) & τεχνητών αλλοιώσεων στα αναπαραγωγικά ζώα.
 1. Οι ανάδοχοι συνεργάτες του προγράμματος υποχρεούνται να είναι ανιδιοτελείς, αρωγοί και αξιόπιστοι δημόσιοι εκπρόσωποι του έργου της Ο.Μ.Μ.Α., να ενημερώνουν πρόθυμα και υπεύθυνα το κοινό και την πολιτεία, να συμμετέχουν σε επιμορφωτικές και κυνοτεχνικές εκδηλώσεις, να διενεργούν τις εγκεκριμένες προγραμματισμένες συζεύξεις σύμφωνα με τις οδηγίες του συλλογικού φορέα και να τηρούν τα παρακάτω όρια ηλικίας & αριθμού γεννών για τα θηλυκά ζώα ή τα ανάλογα όρια που θέτει η Λέσχη Γάτας του Αιγαίου (δεν τίθενται όρια για τα αρσενικά ζώα, αλλά στις μεγαλόσωμες και γιγαντόσωμες φυλές συστήνεται να έχουν κάνει τουλάχιστον τους προκαταρκτικούς ελέγχους υγείας και συμπεριφοράς πριν ζευγαρώσουν):

α. Μικρόσωμοι σκύλοι: ελεύθερο κατώτατο όριο, (συστήνεται το ζευγάρωμα να μην γίνεται πριν το 2ο οίστρο ατόμων που παρουσιάζουν οίστρο δύο φορές το χρόνο), και έως δέκα (10) ετών το ανώτατο, με έγκριση της επιστημονικής επιτροπής

β. Μεσαίου μεγέθους σκύλοι: Δεκατέσσερις (14) μήνες κατώτατο, εννέα (9) ετών ανώτατο

γ. Μεγαλόσωμοι σκύλοι: Δεκαοκτώ (18) μήνες κατώτατο, οκτώ (8) ετών ανώτατο

δ. Γιγαντόσωμοι σκύλοι: Εικοσιτέσσερις (24) μήνες κατώτατο, επτά (7) ετών ανώτατο και μέχρι τέσσερις (4) γέννες συνολικά στη διάρκεια ζωής του θηλυκού σκύλου.

Συστηνόμενο όριο γεννών για όλα τα μεγέθη θηλυκών σκύλων οι τρεις (3).

(Η ηλικία αφορά τη στιγμή του ζευγαρώματος. Στην περίπτωση α, συστήνεται το ανώτατο όριο να αφορά την ημερομηνία του τοκετού και όχι της σύλληψης).

 • Υποχρεωτικά τα αναπαραγωγικά ζώα θα πρέπει να έχουν λάβει αξιολόγηση από την Ο.Μ.Μ.Α. ή τη Λέσχη Γάτας του Αιγαίου αφού ενηλικιωθούν και πριν ζευγαρώσουν.
 • Τα συστηνόμενα όρια μπορούν κατά ατομική περίπτωση σύζευξης να επανεξετάζονται από την επιστημονική επιτροπή, αν πρόκειται για ζώα υψηλής γενετικής αξίας σε κρίσιμα απειλούμενους πληθυσμούς όπου οι διαθέσιμοι γεννήτορες είναι ελάχιστοι.
 • Σε περίπτωση διαπιστωμένης σοβαρής παράβασης των άρθρων του Κώδικα, η Ο.Μ.Μ.Α. προβαίνει στα προβλεπόμενα από το συμβόλαιο με τον ανάδοχο ή τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της, επιφυλασσόμενη παντός νόμιμου υπέρ των ζώων δικαιώματός της, μέχρι και παύση συνεργασίας.
 • Τυχόν διαφορετικές προβλέψεις από συνεργαζόμενους φορείς (π.χ. ομίλους φυλών) θα εφαρμόζονται από κοινού με την Ο.Μ.Μ.Α. μόνο σε περίπτωση που είναι αυστηρότερες.
 • Συνεργαζόμενα άτομα ή φορείς που εκτρέφουν και άλλες φυλές οι οποίες δεν ανήκουν στον κατάλογο φυλών της Ο.Μ.Μ.Α. δεν περιορίζονται από αυτήν ως προς την αναπαραγωγή αυτών.
 • Η Ο.Μ.Μ.Α. αναγνωρίζει το δικαίωμα των πολιτών να αναπαράγουν ζώα που συμβιώνουν και συνεπικουρούν την ανθρωπότητα, επομένως μπορεί κατά περίπτωση να συνδράμει συμβουλευτικά στον σχηματισμό νέων πληθυσμών ή συνδυασμών αυτών από συνεργαζόμενους φορείς, μόνον όμως, εάν και εφόσον αυτοί αποδέχονται τις αρχές, τον Ηθικό Κώδικα και τον Δεκάλογο της Ο.Μ.Μ.Α.
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

προς την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Υπουργεία ΥΠΕΣ & ΥΠΑΑΤ συναρμόδια για θέματα βιοποικιλότητας, προστασίας των ζώων και ζωοτεχνίας, προς το Υπουργείο Πολιτισμού και Παιδείας, Διοικητικές Περιφέρειες, Ο.Τ.Α, Δήμους και κοινότητες της χώρας, Κτηνιάτρους και σωματεία αυτών, κτηνιατρικές σχολές, Δασαρχεία, πολιτιστικούς συλλόγους, κυνηγετικούς συλλόγους και ενώσεις, φιλοζωικά σωματεία και ενώσεις, τοπικές εφημερίδες και ΜΜΕ, συναφείς ομάδες και παρεμφερείς σελίδες των κοινωνικών δικτύων και όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες

Δείτε το κείμενο

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι αυτόχθονες φαινότυποι τους οποίους παρακολουθεί η Ο.Μ.Μ.Α είναι:

1. Αλωπεκίδα

2. Γρύφοι (3 μεγέθη)

3. Ελληνικός Αγριοχοιροθήρας (“Γουρουνόσκυλο”)

4. Ελληνικοί Ιχνηλάτες – όλα τα χρώματα

5. Ελληνικός Μολοσσός

6. Ελληνικοί Ποιμενικοί Συνοδείας

7. Ελληνικός Ποιμενικός Σκύλος Φύλαξ

8. Ελληνικό Πρωτόγονο Λαγωνικό (όλα τα μεγέθη)

9. Ελληνικοί Φωλεοδύτες

10. Ιχνηλάτης της Κεφαλληνίας

11. Ιχνηλάτης Κόνιτσας

12. Κοντούρικο Σαντορίνης 

13. Κορδολούρι Σκύρου

14. Κουλουρόσκυλο

15. Κουναβόσκυλο Μακεδονίας

16. Κρικελιώτικος ιχνηλάτης δίωξης

17. Κυρήκι / Κυρήτσι Ρόδου

18. Λαγωνικό Καρπάθου

19. Λαγωνικός της Ρόδου

20. Λακωνικός Σκύλος

 

21. Μαντρόσκυλο – Σκύλος του Ταϋγέτου

22. Μελιταίο Κυνίδιο / Μιλήσιο 

23. Μουστακάτο

24. Ποιμενικός Β. Εύβοιας

25. Ποιμενικός Καρύστου – Νότιας Εύβοιας

26. Πρωτόγονοι ποιμενικοί 

27. Σητειακό Λαγωνικό

28.  Σκύλος της Ανάφης

29. Σκύλος της Άνδρου

30. Σκύλος της Κύθνου

31. Σκύλοι της Λήμνου

32. Σκύλος της Νάξου

33. Σκύλοι της Σάμου, Λειψών & Σαμοθράκης

34. Σκύλος (Μολοσσός) του Σουλίου

35. Σπαρτιάτης

36. Συριανός Δείκτης

37. Ταμπακόσκυλο (βοϊδόσκυλο & χασαπόσκυλο)

38. “Τσαμαδό” του Μωριά – Τρίπολης

39.  Τσοπανόσκυλο Πελοποννήσου

 Υπάρχουν επίσης και τοπικές ποικιλλίες κάποιων από αυτά – όπως τα Βενετάκια, Φνέλια, Φνούδια, Μανιταρόσκυλα κ.α.

Hellenic Indigenous Dogs & Cats Preservation Society (Ο.Μ.Μ.Α ΑΜΚΕ).