Βασίλης Λέκκας

Γεννήθηκε στην Αθήνα και μεγάλωσε στο Κορωπί Αττικής.  Σπούδασε Οικονομικά και Νομικά στην Βρετανία (Metropolitan University of London) και εργάστηκε σε εκδοτικό οίκο  εξειδικευμένο σε τίτλους φορολογικού-κληρονομικού δικαίου (Key Heaven Publications) και σε εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (Hill Samuel Investment Services). Στην Αθήνα εργάστηκε στην Publicom Hill & Knowlton,  θυγατρική της πολυεθνικής (J.W.Thompson-WPP Group) και στην Cooney-Waters-Interscience, (Cooney Waters Group Inc)  εταιρεία προώθησης περιβαλλοντικών και φαρμακευτικών θεμάτων.   Στην 20 ετία που έζησε στο Λονδίνο και Νέα Υόρκη παρακολούθησε επανειλημμένα τις εκθέσεις Crufts και Westminster. Μελέτησε κυνολογικές πηγές στις βιβλιοθήκες των Kennel Club (Λονδίνο) και American Kennel Club (Νέα Υόρκη).Το 2005 συμμετείχε στο πρώτο Workshop  του SAVE Foundation στην Αθήνα και συνεργάστηκε  με τον ιδρυτή του Hape Grunenfelder προετοιμάζοντας το έδαφος για την Αμάλθεια. Μέλος του ΔΣ Αμάλθειας από το 2006 και γ.γ. από το 2021. Με άλλα ιδρυτικά μέλη δραστηριοποιούνταν στον τομέα από το 2003-2005. Έτρεφε πάντα έντονο ενδιαφέρον για την προστασία των (άγριων) ειδών. Το 1985 μέσω ερεθισμάτων στην Βρετανία και στην πρώην Ανατολική Γερμανία, διαπιστώνει την αντίστοιχη ανάγκη για  τις αυτόχθονες φυλές αγροτικών ζώων. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε και η προβολή από την ΕΡΤ των φιλμ του Thomas Schultze-Westrum για τον κίνδυνο αφανισμού των παραδοσιακών αγροτικών ζώων της Ελλάδας. Από το 1990 παρακολουθεί τις Ελληνικές φυλές σκύλων συλλέγοντας στοιχεία και τις προσεγγίζει ως γενετικούς πόρους και μέρος της αγρο-βιοποικιλότητας. Άντλησε πολύτιμες κυνολογικές εμπειρίες ως εθελοντής γραμματεύς σε εκθέσεις μορφολογίας σκύλων. Η 25ετής αλληλογραφία με τους Touret Philippe  (Γαλλία) και Leo Bosman (Ολλανδία), έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην κατανόηση των φυλών σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο και ισοδυναμεί με «κυνολογικό σχολείο» για το οποίο τους είναι βαθιά ευγνώμων. Συμμετέχει ενεργά σε δράσεις της Αμάλθειας (διατήρηση πληθυσμών, έρευνα πεδίου και βιβλιογραφική, συγκρότηση βάσης δεδομένων, δικτύωση/συντονισμό ενδιαφερομένων, ενημέρωση κοινού, σύνταξη κειμένων, συμβολή σε πανεπιστημιακές εργασίες/δημοσιογραφικές εκδόσεις, παρουσίαση των δράσεων της Αμάλθειας σε συνέδρια/ημερίδες κλπ).